Tingimused

Veebisaidi tingimused

1 Käesolevad tingimused

1.1 Käesolevad tingimused (koos selles viidatud dokumentidega) (koostingimused”) On sätestatud alus, mille alusel võite kasutada veebisaiti premier-dream.com (meie site”) Kas külalise või registreeritud kasutajana. Enne meie saidi kasutamist lugege need kasutustingimused hoolikalt läbi.

1.2 Meie saiti kasutades märkite, et nõustute nende tingimustega ja nõustute neid järgima. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ei tohi te meie saiti kasutada.

1.3 Soovitame printida käesolevate tingimuste koopia edaspidiseks kasutamiseks.

2 Teave meie kohta

2.1 Meie saiti haldab Dream Pharmacy 24/7 Enterprises Ltd 2018 (Dream Pharmacy 24/7 Enterprises Ltd 2018 kaubanime all) (we”). Oleme Inglismaal ja Walesis registreeritud ettevõte ettevõtte numbriga 8805262. Meie registrijärgne asukoht on: 6619 Forest Hill Dr # 20, Forest Hill, TX 76140, USA: GB186080986. Oleme aktsiaselts.

2.2 Meid reguleerib ravimite ja tervishoiutoodete reguleeriv amet ja oleme registreeritud General Pharmaceutical Councilis.

2.3 Võite meiega ühendust võtta järgmise e-posti aadressi abil: [meiliga kaitstud] või telefoni teel järgmisel numbril: (714) 886-9690.

3 Teie kohta võivad kehtida ka muud tingimused

3.1 meie PRIVAATSUS mis kehtib ka teie saidi kasutamise kohta, sätestab tingimused, mille alusel töötleme teie käest kogutud isikuandmeid või mida te meile edastate. Meie saiti kasutades nõustute sellise töötlemisega ja garanteerite, et kõik teie esitatud andmed on õiged.

3.2 Kui ostate kaupu meie saidilt, kehtivad selliste kaupade müümisel meie müügitingimused.

4 Võime neid tingimusi muuta

Aeg-ajalt muudame neid tingimusi. Iga kord, kui soovite meie saiti kasutada, kontrollige palun neid tingimusi, et saaksite aru tol ajal kehtivatest tingimustest.

5 Võime oma saidil muudatusi teha

Võime aeg-ajalt oma saiti värskendada ja muuta, et kajastada meie toodete, kasutajate vajaduste ja äritegevuse prioriteetide muutusi või mõnel muul põhjusel.

6 Võime oma saidi peatada või selle tagasi võtta

6.1 Me ei garanteeri, et meie sait või selle sisu on alati saadaval või on katkematu. Võime ärilistel ja operatiivsetel põhjustel peatada või tühistada või piirata kogu meie saidi või selle osa kättesaadavust. Püüame teile igast peatamisest või tagasivõtmisest mõistlikult teada anda.

6.2 Samuti vastutate selle eest, et kõik teie Interneti-ühenduse kaudu meie saidile pääsevad isikud oleksid teadlikud käesolevatest kasutustingimustest ja muudest kehtivatest tingimustest ning et nad neid järgiksid.

7 Juurdepääs meie saidile

7.1 Meie sait ja kõik saidi kaudu pakutavad teenused on inglise keeles ja teie kohustus on tagada, et mõistaksite meie saidil olevat teavet ja nõuandeid täielikult. Meie sait on suunatud inimestele, kes elavad Euroopa Liidus. Me ei esinda seda, et meie saidil või selle kaudu saadaval olev sisu on sobiv kasutamiseks või on saadaval mujal.

7.2 Aeg-ajalt võime piirata juurdepääsu meie saidi mõnele osale või kogu meie saidile ainult meie juures registreerunud kasutajatele.

7.3 Kui valite või kui teile antakse meie turvaprotseduuride osana kasutajatunnus, parool või mõni muu teave, peate sellist teavet käsitlema konfidentsiaalsena ega tohi seda kolmandatele isikutele avaldada. Meil on õigus igal ajal keelata mis tahes teie poolt valitud või meie määratud kasutajate identifitseerimiskood või parool, kui te pole meie arvates järginud mõnda käesolevate kasutustingimuste sätet.

7.4 Otsustame oma äranägemise järgi, kas teie saidi kasutamisel on neid tingimusi rikutud. Kui neid tingimusi on rikutud, võime rakendada selliseid toiminguid, mida peame vajalikuks, ja võib viia kõigi või mõne järgmise toiminguni:

7.4.1 meie saidi kasutamise õiguse viivitamatu, ajutine või alaline äravõtmine;

7.4.2 teile hoiatuse väljastamine;

7.4.3 rikkumisest tulenevad kohtumenetlused teie vastu;

7.4.4 sellise teabe avalikustamine õiguskaitseasutustele, kui peame seda vajalikuks.

7.5 Te ei tohi kasutada meie saiti ega teenuseid hädaolukordadeks. Hädaolukordades peate konsulteerima kohaliku arsti või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga.

7.5 Meie sait ja kõik saidi kaudu pakutavad teenused on inglise keeles ja teie kohustus on tagada, et mõistaksite meie saidil olevat teavet ja nõuandeid täielikult. Meie sait on suunatud inimestele, kes elavad Euroopa Liidus. Me ei esinda seda, et meie saidil või selle kaudu saadaval olev sisu on sobiv kasutamiseks või on saadaval mujal.

7.6 Te ei tohi kasutada meie veebisaiti ega teenuseid hädaolukordadeks. Hädaolukordades peaksite meditsiinilise hädaolukorra korral võtma ühendust numbril 999 või muul juhul ei ole hädaolukord eluohtlik.

8 Intellektuaalomandi õigused ja kuidas saate meie saidil materjali kasutada

8.1 Oleme kõigi oma saidil ja sellel avaldatud materjalide kõigi intellektuaalomandi õiguste omanik või litsentsisaaja. Neid teoseid kaitsevad autoriõiguse seadused ja lepingud kogu maailmas. Kõik sellised õigused on reserveeritud.

8.2 Võite isiklikuks otstarbeks välja printida meie saidi mis tahes lehe ühe (te) lehe ühe eksemplari ja väljavõtteid alla laadida ning võite juhtida oma organisatsiooni teiste inimeste tähelepanu meie saidil postitatud materjalidele.

8.3 Te ei tohi mingil viisil printida ega alla laadinud materjalide paberkandjal või digitaalsel kujul koopiaid muuta. Samuti ei tohi te mingeid illustratsioone, fotosid, video- või helijärjestusi ega graafikat kasutada eraldi kaasasolevast tekstist.

8.4 Meie (ja kõigi tuvastatud kaastöötajate) staatust meie saidi materjali autoritena tuleb alati tunnustada.

8.5 Te ei tohi kasutada ühtegi osa meie saidi materjalidest ärilistel eesmärkidel, ilma et peaksite selleks meie või meie litsentsiandjate litsentsi hankima.

8.6 Kui prindite, kopeerite või laadite alla mõnda meie saidi osa, rikkudes neid kasutustingimusi, lõpeb teie õigus meie saiti kasutada kohe ja peate meie valikul oma tehtud materjalidest kõik koopiad tagastama või hävitama .

9 Meie vastutus

9.1 Meie saidil kuvatav materjal (mis hõlmab saidil olevat ajaveebi) antakse ilma selle täpsuse kohta mingeid garantiisid, tingimusi ja garantiisid.

9.2 Me ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust teie ees, kui see oleks ebaseaduslik. See hõlmab vastutust surma või kehavigastuste eest, mis on põhjustatud meie hooletusest või töötajate, agentide või alltöövõtjate hooletusest ning pettuse või petliku valeandmete esitamise eest.

9.3 Vastutuse suhtes, mis tuleneb teile toodete tarnimisest, kehtivad erinevad piirangud ja välistamised, mis on sätestatud meie tarnetingimustes.

Kui olete meie saidi ärikasutaja:

9.4 Me välistame kõik kaudsed tingimused, garantiid, kinnitused või muud tingimused, mis võivad kehtida meie saidile või mis tahes sellel olevale sisule.

9.5 Me ei vastuta teie ees mis tahes kahju eest, mis tuleneb lepingust, lepinguvälisest rikkumisest (sealhulgas hooletusest), seadusjärgse kohustuse rikkumisest või muust, isegi kui see on ette näha, mis tuleneb või on seotud:

9.5.1 meie saidi kasutamine või suutmatus seda kasutada; või

9.5.2 meie saidil kuvatud mis tahes sisu kasutamine või sellele tuginemine.

9.6 Eelkõige ei vastuta me:

9.6.1 kasumi, müügi, äri või tulude kaotus;

9.6.2 äri katkestamine;

9.6.3 eeldatava kokkuhoiu kaotus;

9.6.4 ärivõimaluste, hea tahte või maine kaotus; või

9.6.5 kaudne või kaudne kaotus või kahju.

Kui olete tarbijakasutaja:

9.7 Pange tähele, et pakume oma saiti ainult koduseks ja isiklikuks kasutamiseks. Nõustute mitte kasutama meie saiti ärilistel või ärilistel eesmärkidel ning me ei vastuta teie ees kasumi kaotuse, ärikadu, ärikatkestuse ega ärivõimaluste kaotamise eest.

10 Registreerimine

10.1 Mõne meie saidi teenuse kasutamiseks peate registreeruma meie saidil ja looma isikliku turvalise veebipõhise patsiendiregistri. Jätame endale õiguse igal ajal juurdepääs peatada või lõpetada, kui usume, et meie teenuste jätkuv kasutamine kahjustab teisi või meid. Teenuse kasutamiseks registreerudes:

10.1.1 kinnitama, et teie esitatud teave on täpne ja täielik; ja

10.1.2 nõustub hoidma oma kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsena ning võtma mõistlikke samme oma veebipõhise patsiendikirje sisselogimisandmete kaitsmiseks ja mitte kellelegi;

10.1.3 ei tohi meie saidil luua rohkem kui ühte kontot; ja

10.1.4 kinnitage, et olete 18-aastane või vanem.

11 Viirused, häkkimine ja muud õiguserikkumised

11.1 Me ei taga, et meie sait oleks turvaline ega sisaldaks vigu ega viirusi.

11.2 Te vastutate oma infotehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormi seadistamise eest meie saidile pääsemiseks. Peaksite kasutama oma viirusetõrjetarkvara.

11.3 Te ei tohi meie saiti kuritarvitada, viies teadlikult sisse viiruseid, troojalasi, usse, loogikapomme või muud materjali, mis on pahatahtlik või tehnoloogiliselt kahjulik.

11.4 Te ei tohi proovida saada volitamata juurdepääsu meie saidile, serverile, kus meie sait on salvestatud, ega mis tahes meie saidiga ühendatud serverile, arvutile või andmebaasile.

11.5 Selle punkti 11 rikkumisega paneksite toime kuritegu 1990. aasta arvuti väärkasutamise seaduse alusel. Teavitame kõigist sellistest rikkumistest asjakohastele õiguskaitseasutustele ja teeme nende ametiasutustega koostööd, avaldades neile teie identiteedi. Sellise rikkumise korral lõpeb teie õigus meie saiti kasutada kohe.

11.6 Me ei vastuta kahjude ega kahjude eest, mis on põhjustatud levitatud teenuse keelamise rünnakust, viirustest või muust tehnoloogiliselt kahjulikust materjalist, mis võib meie saidi kasutamise tõttu nakatada teie arvutivarustust, arvutiprogramme, andmeid või muud varalist materjali või sellele või sellele lingitud saidile postitatud mis tahes materjali allalaadimist.

12 Link meie saidile

12.1 Võite linkida meie avalehele tingimusel, et teete seda õiglasel ja seaduslikul viisil ega kahjusta meie mainet ega kasuta seda mingil viisil ära, kuid te ei tohi luua linki viisil, mis soovitame meie poolt mis tahes vormis ühinemist, heakskiitu või kinnitust, kui neid pole.

12.2 Te ei tohi luua linki üheltki saidilt, mis ei kuulu teile.

12.3 Meie saiti ei tohi raamida ühelgi teisel saidil. Samuti ei tohi te luua linki meie saidi muule osale kui avalehele. Jätame endale õiguse tühistada linkimisluba ilma ette teatamata.

12.4 Kui soovite meie saidil kasutada mõnda muud materjali, välja arvatud ülalnimetatu, pöörduge oma taotluse poole aadressil: [meiliga kaitstud]

.

13 meie saidi linki

Kui meie sait sisaldab linke teistele saitidele ja kolmandate osapoolte pakutavaid ressursse, on need lingid esitatud ainult teie teavitamiseks. Me ei saa kontrollida nende saitide ega ressursside sisu ega vastuta nende ega nende kasutamisest tulenevate kahjude või kahjude eest.

14 Kohtualluvus ja kohaldatav õigus

Inglise kohtutel on ainupädevus kõigi meie saidi külastamisest tulenevate või sellega seotud nõuete üle, kuigi meil on õigus teie vastu teie elukohariigis või mõnes teises asjakohases riigis nende tingimuste rikkumise eest hagi esitada.

Neid kasutustingimusi ja mis tahes vaidlusi või nõudeid, mis tulenevad nendest või nende esemest või moodustamisest või on nendega seotud (sealhulgas lepinguvälised vaidlused või nõuded), reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Inglise ja Walesi seadustele.

15 Kogu leping

Need kasutustingimused ja kõik nendes selgesõnaliselt viidatud dokumendid moodustavad kogu meie vahelise kokkuleppe ja asendavad kõik meie saidi kasutamisega seotud varasemad arutelud, kirjavahetused, läbirääkimised, varasemad kokkulepped, arusaamad või kokkulepped.

Kui teil on probleeme meie saidil ilmuva materjali või meie teenuste osas, võtke ühendust: [meiliga kaitstud]

.

viga: Alert: Sisu on kaitstud !!